Telefon: 0235.317.332

Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice

Este cel care:
 • Asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor acestuia;
 • Acordarea îngrijirilor igienice;
 • Mobilizarea si transportul;
 • Supravegherea starii de sanatate;
 • Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale;
 • Acordarea primului ajutor;
 • Gestionarea resurselor alocate;
 • Asigurarea conditiilor igienico-sanitare;
 • Completarea fisei de îngrijire a persoanei asistate.
Unde lucreaza:
 • Camine pentru batrâni;
 • Camine pentru pensionari si batrâni;
 • Centre de îngrijire persoane vârstnice;
 • Azile de batrâni.